Online Discussion

citygallery.org.nz

Join Te Ingo Ngaia on a special Te Reo Māori tour of Brett Graham’s powerful exhibition Tai Moana Tai Tangata.

Te Ingo Ngaia resides in Ngāmotu with her whānau and serves her many marae around Taranaki. She teaches Te Reo Māori and revitalises the Taranaki dialect at Te Wānanga o Aotearoa. She has been involved in Tai Moana Tai Tangata from its inception at the Govett-Brewster Art Gallery in New Plymouth. There she wrote the Te Reo panels for the show and gave a Te Reo tour for the Taranaki community.

Register here in advance.

––––––––––––––––––––––––––

This speaker event offers a rare opportunity during Te Wiki o te Reo Māori for local audiences to come together to kōrero about Tai Moana Tai Tangata. Kei Ngāmotu te noninga kumu o Te Ingo, i raro i te mounga hauhunga. He kaiwhakarauora reo a Te Ingo i tōna hapori. He kaiako hoki ia i te whare reo o Te Wānanga o Aotearoa, ki Ngāmotu Wharekura. Hāunga hōna tūranga mahi i te hapori, ko tōna tino haepapa hei ūkaipō, arā, he poipoi i hāna tātarakihi tokorima e pihipihi ana, e tupu pakari ana ki ngā mātāpono o Te Kōhanga Reo me Te Aho Matua ki te pārekereke o te tangata; kia hua mai anō te tongikura, e kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i Rangiātea.

Price

  • Koha

Date

  • Thu 16 Sep

Time

  • 6:00 pm

City Gallery Wellington Te Whare Toi