• Entries now open, apply here.

The Kiingi Tuheitia Portraiture Award is a competition that encourages emerging Māori artists to create portraits of their tūpuna (ancestors) in any medium. The Award was launched in August 2020 and is hosted and administered by the New Zealand Portrait Gallery Te Pūkenga Whakaata in honour of Kiingi Tuheitia.

The Kingii Tuheitia Portraiture Award provides emerging Māori artists with the opportunity to showcase their talents on the national stage, while also playing an important role in recording and celebrating tūpuna (ancestors) and their stories.

The Award culminates with an exhibition of finalist artworks at The New Zealand Portrait Gallery Te Pūkenga Whakaata in Wellington over a three month period, timed to coincide with Matariki 2021. Judging of the shortlisted works is undertaken by a distinguished panel at the opening of the exhibition.

The inaugural Award competition will be held in 2021 and will tour the country.

First Prize: $20,000

Runner up: $2,500

People’s Choice: $2,500

The Kingii Tuheitia Portraiture Award is generously supported by:

– The Office of the Kiingitanga

– Bethlehem Charitable Trust

– Turangawaewae Marae Trust

– Creative New Zealand

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Te Tohu Kiriaro o Kiingi Tuheitia

Ko Te Tohu Kiriaro o Kiingi Tuheitia he whakataetae e whakatenatena ana i ngā kaitoi Māori whanake ki te whakarite kiriaro o ōna tūpuna ki ngā toi huhua. I rewa te Tohu nei i te Ākuwhata o te tau 2020. E whakahaerehia ana tēnei tohu e Te Pūkenga Whakaata hei whakahōnore i a Kiingi Tuheitia.

E tukuna ana e Te Tohu Kiriaro o Kiingi Tuheitia kia āhei ngā kaitoi Māori whanake ki te whakaata i ngā pukenga ki te motu whānui, ā, e whakakaupapa ana i te mau pupuru me te whakanui i ngā tūpuna tae noa ki ā rātou kōrero.

Ka oti te Tohu nei ki te whakaata i ngā toi tauwhiti ki Te Pūkenga Whakaata i Te Whanganui-a-Tara mō te toru marama te roa, hei te wā o Matariki 2021 ka tū. He Pae Whakahirahira kua tohua hei whakawā i ngā toi tauwhiti i te tīmatanga o te whakaaturanga.

Ko te Tohu tuatahi nei ka tū hei te 2021, ā, ka huri i te motu.

Ko te Taumata Tuatahi: $20,000

Ko te Taumata Tuarua: $2,500

Ko te whiringa toa a te iwi: $2,500

E tautokona ana Te Tohu Kiriaro o Kiingi Tuheitia e:

– Te tari o te kiingitanga

– te tarahati ohaoha o bethlehem

– te tarahati marae o tuurangawaewae

– Toi Aotearoa